Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

7 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính quý III năm 2018

19/10/2018 Download
2. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

14/08/2018 Download
3. Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

19/07/2018 Download
4. Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

19/04/2018 Download
5. Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

16/03/2018 Download
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

26/02/2018 Download
7. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

19/01/2018 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco