Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

6 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

14/08/2018 Download
2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

19/07/2018 Download
3. Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

19/04/2018 Download
4. Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

16/03/2018 Download
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

26/02/2018 Download
6. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

19/01/2018 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco