Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

10 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST

20/10/2021 Download
2. Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2021

Toàn văn Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2021 và Giải trình chênh lệch

13/08/2021 Download
3. Giải trình LNST Quý II năm 2021

Giải trình LNST Quý II năm 2021

19/07/2021 Download
4. Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Toàn văn Báo cáo tài chính quý II năm 2021

19/07/2021 Download
5. Giải trình LNST và lãi/lỗ Quý I năm 2021

Giải trình LNST và lãi/lỗ Quý I năm 2021

20/04/2021 Download
6. Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2021

20/04/2021 Download
7. Báo cáo thường niên năm 2020

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2020

17/03/2021 Download
8. Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

03/03/2021 Download
9. Giải trình LNST BCTC Quý IV năm 2020

Giải trình LNST BCTC Quý IV năm 2020

20/01/2021 Download
10. Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

20/01/2021 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco