Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

4 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN về việc thay đổi công năng DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI bằng DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CONDOTEL.

06/10/2021 Download
2. Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2021

Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2021

14/09/2021 Download
3. Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

20/03/2021 Download
4. Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

25/03/2021 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco