Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

4 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/08/2021 Download
2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ năm 2020

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ năm 2020

22/03/2021 Download
3. Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2021

Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2021

16/06/2021 Download
4. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

21/01/2021 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco