Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

3 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020

10/06/2020 Download
2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ năm 2019

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ năm 2019

30/03/2020 Download
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

20/01/2020 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco