Kho Sơn Hà

Khai thuê hải quan, giao nhận hàng hóa; Đóng rút hàng container, lưu kho bãi, phân phối; Môi giới tàu biển

Vận tải đa phương thức

Vận tải hàng hóa từ Việt Nam đến các nơi trên thế giới và ngược lại bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không

Kinh doanh thương mại

Tổ hợp cung cấp sỉ & lẻ dầu DO; Hệ thống cung cấp dầu nhớt công nghiệp Castrol & lốp xe ô tô các loại

Kho Sơn Hà

Khai thuê hải quan, giao nhận hàng hóa; Đóng rút hàng container, lưu kho bãi, phân phối; Môi giới tàu biển

Vận tải đa phương thức

Vận tải hàng hóa từ Việt Nam đến các nơi trên thế giới và ngược lại bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không

Kinh doanh thương mại

Tổ hợp cung cấp sỉ & lẻ dầu DO; Hệ thống cung cấp dầu nhớt công nghiệp Castrol & lốp xe ô tô các loại

HÀNG HÓA CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI


Hoạt động công ty

© Copyright 2016 by Portserco