Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

6 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Nghị quyết HĐQT phiên đầu tiên và Biên ban họp BKS

Nghị quyết HĐQT phiên đầu tiên bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT; Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng và Biên ban họp BKS bầu Trưởng Ban kiểm soát

30/03/2019 Download
2. Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

30/03/2019 Download
3. DANH SÁCH ĐỀ CỬ BKS NHIỆM KỲ V (2019-2023)

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BKS NHIỆM KỲ V (2019-2023)

25/03/2019 Download
4. DANH SÁCH ỨNG CỬ HĐQT NHIỆM KỲ V (2019-2023)

DANH SÁCH ỨNG CỬ HĐQT NHIỆM KỲ V (2019-2023)

22/03/2019 Download
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

14/03/2019 Download
6. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Toàn bộ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

14/03/2019 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco