Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

4 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Nghị quyết HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ VI- Bổ nhiệm các chức danh

Nghị quyết HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ VI- Bổ nhiệm các chức danh

20/04/2024 Download
2. Nghị quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

20/04/2024 Download
3. Danh sách dự kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024-2029)

Danh sách dự kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024-2029)

10/04/2024 Download
4. Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

28/03/2024 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco