Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

2 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Toàn văn báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

20/01/2020 Download
2. Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019; Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

20/01/2020 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco