Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

7 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính BNSX năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính BNSX năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST

10/08/2023 Download
2. Giải trình LNST BCTC Quý II năm 2023

Giải trình LNST BCTC Quý II năm 2023

19/07/2023 Download
3. Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

19/07/2023 Download
4. Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST

18/04/2023 Download
5. Báo cáo thường niên năm 2022

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2022

10/02/2023 Download
6. Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST

31/01/2023 Download
7. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

12/01/2023 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco