Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

3 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST

17/04/2024 Download
2. Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

03/04/2024 Download
3. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST

Toàn văn Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST

19/01/2024 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco