Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

11 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Toàn văn Báo cáo tài chính quý III năm 2019

18/10/2019 Download
2. Giải trình LNST BNSX năm 2019

Giải trình LNST BNSX năm 2019

14/08/2019 Download
3. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Toàn văn Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

14/08/2019 Download
4. Giải trình LNST Quý 2 năm 2019

Giải trình LNST Quý 2 năm 2019

19/07/2019 Download
5. Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Toàn văn Báo cáo tài chính quý II năm 2019

19/07/2019 Download
6. Giải trình LNST Quý 1 năm 2019

Giải trình LNST Quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

19/04/2019 Download
7. Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2019

19/04/2019 Download
8. Báo cáo thường niên năm 2018

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2018

12/03/2019 Download
9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

25/02/2019 Download
10. Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Toàn văn Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

30/01/2019 Download
11. Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Toàn văn Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

18/01/2019 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco