Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

4 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Toàn văn Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST Quý I năm 2022

19/04/2022 Download
2. Báo cáo thường niên năm 2021

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2021

22/03/2022 Download
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

03/03/2022 Download
4. Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 & Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 & Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2020

19/01/2022 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco