Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

5 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

18/03/2020 Download
2. Giải trình LNST BCTC năm 2019 đã kiểm toán

Giải trình LNST BCTC năm 2019 đã kiểm toán

27/02/2020 Download
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

27/02/2020 Download
4. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Toàn văn báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

20/01/2020 Download
5. Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019; Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

20/01/2020 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco