Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

6 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2022

Toàn văn Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2022 và giải trình chênh lệch

11/08/2022 Download
2. Báo cáo tài chính và Giải trình chênh lệch LNST quý II năm 2022

Báo cáo tài chính và Giải trình chênh lệch LNST quý II năm 2022

19/07/2022 Download
3. Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Toàn văn Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST Quý I năm 2022

19/04/2022 Download
4. Báo cáo thường niên năm 2021

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2021

22/03/2022 Download
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

03/03/2022 Download
6. Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 & Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 & Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2020

19/01/2022 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco