Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

3 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp vốn thành lập công ty con

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp vốn thành lập công ty con

27/11/2019 Download
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

30/03/2019 Download
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2019-2023)

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2019-2023)

19/02/2019 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco