Chi nhánh Kinh doanh thương mại

Địa chỉ : Km 02, đường Yết Kiêu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511 3925646

 

Đảm nhận :

- Nhà phân phốidầu nhờn công nghiệp Castrol khu vực miền Trung và Tây Nguyên

- Kinh doanh xăng dầu

- Kinh doanh vật tư-phụ tùng cho các phương tiện vận tải thủy -bộ

Nguồn : Portserco

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco