Với bề dày hoạt động và phát triển, uy tín công ty đối với khách hàng, đối tác ngày càng được khẳng định, thương hiệu công ty ngày càng mở rộng. PORTSERCO cam kết luôn định hướng vào khách hàng, giữ vị trí dẫn đầu về cung cấp dịch vụ logistics tại miền Trung Việt Nam và hội nhập tiêu chuẩn quốc tế.

 

 

 

 

Nguồn : Portserco

TẦM NHÌN

Nhận thức việc luân chuyển hàng hóa, giao lưu văn hóa phục vụ đời sống con người ngày càng cấp thiết trong thế giới phẳng, chúng tôi góp phần đáp ứng nhu cầu một cách kịp thời, thuận tiện.

Nguồn :

SỨ MỆNH

PORTSERCO cam kết ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế để cung cấp sản phẩm dịch vụ logistics 3PL nhằm kết nối nhà sản xuất và người tiêu dùng trên toàn thế giới một cách nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả