Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Portserco được tổ chức vào lúc 8:00 ngày 19/3/2016 tại Hội trường KS Minh Toàn Galaxy, số 309 đường 2/9 thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết tại đại hội đã tán thành nội dung sửa đổi điều lệ Công ty và thống nhất đổi tên Công ty thành "Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO"

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco