ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Logistics  PORTSERCO đã tổ chức vào lúc 8h00 ngày 25/03/2017 tại Khách sạn Sông Hàn  số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng.

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco