HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 16/01/2019 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2019 tại Khách sạn Minh Toàn số 162 đường 2/9, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Hội nghị đã Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Kết quả hoạt động phong trào Công đoàn năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019; Công tác ATVSLĐ năm 2018.

Giải đáp kiến nghị của Người lao động; Thông qua Nội quy lao động và Ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động Công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 vì lợi ích và phát triển bền vững của Công ty Cổ phần logistics PORTSERCO.

 

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco