Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO diễn tập công tác "Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn" năm 2022

Ngày 06/7/2022 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã triển khai tập huấn cho toàn bộ Cán bộ công nhân viên Công ty về công tác "Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn". 

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco